PRIVACY STATEMENT

 

Craanen Communicatie Management & Consultancy (KvK-inschrijving 10144121, gevestigd Stalmeesterslaan 27 – 6581 GA Malden, hierna: 'CCMC')  is uitgever van onder meer TOPIC regiomagazine, Wijchen Zakenvisie en Management Update. Op internet vertegenwoordigd via de websites: www.ccmc.nl, www.topicmagazine.nl, www.wijchenzakenvisie.nl en www.managementupdate.nl.

 
De persoonsgegevens (bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer en e-mailadres) worden opgeslagen en beheerd door CCMC. De ICT van CCMC wordt centraal beheerd door www.spete.nl. Persoonlijke gegevens van gebruikers m.b.t. de producten en diensten van CCMC worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. CCMC houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

 

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van CCMC, dan worden uw persoonsgegevens op verschillende manieren verwerkt en bewaard. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

 

Gebruiker/lezer van één van de producten van CCMC

CCMC gebruikt uw gegevens (naam en adres) om diensten, producten en informatie te leveren. De bladen moeten bijvoorbeeld bij u thuis of bedrijf worden bezorgd. Daarvoor is het in bepaalde gevallen ook noodzakelijk dat CCMC uw adresgegevens doorgeeft aan de distributeur en de postbezorger. CCMC bewaart uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving.

 

Adverteerder of een zakelijke relatie bij of van CCMC

CCMC gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. CCMC gebruikt uw gegevens daarnaast voor eigen marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

 

Beveiliging gegevens
CCMC bewaart uw gegevens op een zorgvuldige manier, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde computerapparatuur. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via info@ccmc.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ccmc.nl. CCMC zal zo snel mogelijk (en uiterlijk binnen twee weken) op uw verzoek reageren.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan info@ccmc.nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

 

Wijzigingen
CCMC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 23 mei 2018.

 

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met van CCMC of een bericht sturen aan info@ccmc.nl.